# # # #
Moderní domy v Hradci Králové - 4
27. srpna 2019

Stavební uzávěra – co to je a koho se týká

Co je to stavební uzávěra?

Je to nástroj, který umožňuje obci na přechodné období utlumit stavební činnost na svém území. Po dobu platnosti opatření není možné realizovat ani výstavbu ale ani přestavbu. Nejčastěji je vydávání v období plánované změny územního plánu.

V poslední době se s uzávěrami můžeme setkat nejvíce ve středočeských obcích a to proto, že kvůli realizaci developerských projektů, masivní výstavbě a celkovému rozmachu a rozvoji je místní infrastruktura přetížená. Tempo jejího rozvoje zaostává za výstavbou a nedostatek například čističek odpadních vod, vzdělávacích zařízení, dopravní sítě atp. je potřeba korigovat a zajistit v dostatečné míře.

Jak to probíhá

Obec nejprve navrhne změnu územního plánu či dokonce pořízení nového. Rozhodne o způsobu využití pozemků. Některé může ze stavebních změnit na nezastavitelné, například se záměrem osazení veřejnou zelení. Rozpracuje se návrh plánu, který mohou komentovat dotčení vlastníci či orgány. Jejich námitky jsou projednány, poté vydá zastupitelstvo finální podobu. A právě v období projednávání změn, v přechodném období je často platná stavební uzávěra – dokud nejsou změny definitivně schváleny. Nejedná se tudíž o žádnou permanentní stavební restrikci, spíše o ochranu práv vlastníků pozemků, dokud není jasné, jestli se jich změna územního plánu bezprostředně dotkne.

Na co si dát pozor

Narazit můžete, pokud se zrovna chystáte koupit stavební pozemek. Vždy je proto před koupí vhodné kontaktovat místní stavební úřad a seznámit se s územním plánem. Ověřit si, zda se na pozemku smí stavět a zdali se ho netýká stavební uzávěra. O uzávěrce je obec povinna informovat i na webu a na úřední desce formou veřejné vyhlášky alespoň 15 dní dopředu, poté běží měsíční lhůta na podání námitek a připomínek.

V případě vyhlášení stavební uzávěry jste nuceni plánovanou stavbu odložit až o několik let (a to i když se jedná o rodinný dům). Bránit se téměř nelze. Rozhodnutí o uzávěře je plně v kompetenci obce a může být vztažena na celé její území. Děje se tak i přesto, že dle stavebního zákona má být stavební činnost omezena jen v nezbytném rozsahu a neměla by být možnost omezit udržovací práce.

Jak se bránit?

Obec může žadateli udělit výjimku, neohrožuje-li účel stavební uzávěry – ale proti jejímu zamítnutí se nelze odvolat. V průběhu 30 denní lhůty máte možnost vznést námitky a připomínky, které je obec povinna vzít v potaz. Naneštěstí, ve většině případů námitkám nebývá vyhověno. Ani v tomto případě se nelze odvolat. Potom už zbývá pouze žaloba ke krajskému soudu, z důvodu nezákonnosti stavební uzávěry nebo alespoň podání podnětu na přezkum rozhodnutí o stavební uzávěře. Ukáže-li se podnět nebo žaloba jako opodstatněné, má vlastník pozemku nárok na náhradu škody ze strany obce. Jen je nutné prokázat způsobenou škoda, která uzávěrou vznikla.

Pokud se však nechcete trápit s vyřizováním stavebního povolení a riskovat, že si na novém pozemku kvůli stavební uzávěře několik let nic nepostavíte, můžete si vybrat rodinný dům z naší nabídky, který je již ve výstavbě a naši obchodníci Vám rádi pomůžou s jeho výběrem.

Nejčtenější
5. března 2024

Neveřejné nabídky – skrytý trh nemovitostí skýtající skvělou investiční příležitost

Neveřejné nabídky nemovitostí jsou často skrytým trhem, který nabízí mnoho výhod pro kupující i prodávající. Zatímco běžné prodeje probíhají přes veřejné inzeráty a realitní portály, neveřejné jsou dostupné pouze vybrané skupině zájemců. Dostanete se skrz ně často k exkluzivním projektům a jedinečným cenovým příležitostem, které by vám jinak utekly.  Zde se podíváme na různé typy neveřejných…

Číst článek
4. dubna 2024

Darovací smlouva na nemovitost v roce 2024: Vzor a vše co potřebujete vědět

Darování nemovitosti může být významným krokem v životě, které vyžaduje pečlivé přípravy a dodržení právních předpisů. Jedním z klíčových dokumentů v tomto procesu je darovací smlouva na nemovitost. Co všechno je třeba vědět před jejím sepsáním a jak ji správně sestavit? Co je darovací smlouva na nemovitost? Darovací smlouva je právní dokument, kterým dárce bezúplatně…

Číst článek
26. března 2024

Home Portal varuje klienty před nestandardním chováním developerů a zdůrazňuje transparentnost

Dnešní realitní trh je plný možností, ale také rizik, která mohou klienty postavit do nepříjemné situace. Home Portal chce poukázat na možná rizika a pomoc Vám provádět bezpečná rozhodnutí před koupí vlastní nemovitosti. Podle Jana Vitvery, ředitele společnosti Home Portal, existuje několik varovných signálů, které by měli kupující vzít v úvahu při jednání s developery:…

Číst článek