# # # #
Moderní domy v Hradci Králové - 4
27. srpna 2019

Stavební uzávěra – co to je a koho se týká

Co je to stavební uzávěra?

Je to nástroj, který umožňuje obci na přechodné období utlumit stavební činnost na svém území. Po dobu platnosti opatření není možné realizovat ani výstavbu ale ani přestavbu. Nejčastěji je vydávání v období plánované změny územního plánu.

V poslední době se s uzávěrami můžeme setkat nejvíce ve středočeských obcích a to proto, že kvůli realizaci developerských projektů, masivní výstavbě a celkovému rozmachu a rozvoji je místní infrastruktura přetížená. Tempo jejího rozvoje zaostává za výstavbou a nedostatek například čističek odpadních vod, vzdělávacích zařízení, dopravní sítě atp. je potřeba korigovat a zajistit v dostatečné míře.

Jak to probíhá

Obec nejprve navrhne změnu územního plánu či dokonce pořízení nového. Rozhodne o způsobu využití pozemků. Některé může ze stavebních změnit na nezastavitelné, například se záměrem osazení veřejnou zelení. Rozpracuje se návrh plánu, který mohou komentovat dotčení vlastníci či orgány. Jejich námitky jsou projednány, poté vydá zastupitelstvo finální podobu. A právě v období projednávání změn, v přechodném období je často platná stavební uzávěra – dokud nejsou změny definitivně schváleny. Nejedná se tudíž o žádnou permanentní stavební restrikci, spíše o ochranu práv vlastníků pozemků, dokud není jasné, jestli se jich změna územního plánu bezprostředně dotkne.

Na co si dát pozor

Narazit můžete, pokud se zrovna chystáte koupit stavební pozemek. Vždy je proto před koupí vhodné kontaktovat místní stavební úřad a seznámit se s územním plánem. Ověřit si, zda se na pozemku smí stavět a zdali se ho netýká stavební uzávěra. O uzávěrce je obec povinna informovat i na webu a na úřední desce formou veřejné vyhlášky alespoň 15 dní dopředu, poté běží měsíční lhůta na podání námitek a připomínek.

V případě vyhlášení stavební uzávěry jste nuceni plánovanou stavbu odložit až o několik let (a to i když se jedná o rodinný dům). Bránit se téměř nelze. Rozhodnutí o uzávěře je plně v kompetenci obce a může být vztažena na celé její území. Děje se tak i přesto, že dle stavebního zákona má být stavební činnost omezena jen v nezbytném rozsahu a neměla by být možnost omezit udržovací práce.

Jak se bránit?

Obec může žadateli udělit výjimku, neohrožuje-li účel stavební uzávěry – ale proti jejímu zamítnutí se nelze odvolat. V průběhu 30 denní lhůty máte možnost vznést námitky a připomínky, které je obec povinna vzít v potaz. Naneštěstí, ve většině případů námitkám nebývá vyhověno. Ani v tomto případě se nelze odvolat. Potom už zbývá pouze žaloba ke krajskému soudu, z důvodu nezákonnosti stavební uzávěry nebo alespoň podání podnětu na přezkum rozhodnutí o stavební uzávěře. Ukáže-li se podnět nebo žaloba jako opodstatněné, má vlastník pozemku nárok na náhradu škody ze strany obce. Jen je nutné prokázat způsobenou škoda, která uzávěrou vznikla.

Pokud se však nechcete trápit s vyřizováním stavebního povolení a riskovat, že si na novém pozemku kvůli stavební uzávěře několik let nic nepostavíte, můžete si vybrat rodinný dům z naší nabídky, který je již ve výstavbě a naši obchodníci Vám rádi pomůžou s jeho výběrem.

Nejčtenější
12. října 2023

Recept developerů na hypoteční krizi: odložené hypotéky a garantované sazby

Home Portal prošel aktuální nabídku bezmála stovky developerských projektů a zaměřil se na financování nákupu nemovitostí. Výsledkem jsou dvě nejčastější cesty, kterými developeři chtějí dříve ukončit současnou hypoteční krizi. Oba přístupy ukazují, že nakupující s hypotékami na trhu stále chybí a developeři se jim snaží složitou situaci usnadnit. V reakci na přetrvávající vysoké úrokové sazby…

Číst článek
10. listopadu 2023

Smart Cities a jejich význam v kontextu developmentu

Chytře propojená infrastruktura, senzory, a vysoká efektivita – to jsou klíčové slova, která popisují Smart Cities, neboli chytrá města. Tyto města moderní doby začínají hrát stále větší roli v developerských projektech a stávají se centrem pozornosti urbanistů, developerů a vládních institucí. V tomto článku se podíváme na to, jaký vliv mají Smart Cities na rozvoj…

Číst článek
2. listopadu 2023

Hlavním důvodem pro odložení nákupu novostavby je čekání na lepší cenu. Ta ale nepřijde.

Rádi byste si pořídili vlastní bydlení ale trápí Vás současné úrokové sazby nebo ceny nemovitostí? Home Portal realizoval anketu mezi kupujícími nemovitostí a ptal se jich na aktuální důvody odložení nákupu. Proti vysokým úrokovým sazbám (32 % respondentů) se snaží bojovat samotní developeři odloženou hypotékou, nebo garantovaným úrokem. Nejčastěji (35 %) však uživatelé služby Home…

Číst článek