# # # #
Moderní domy v Hradci Králové - 4
27. srpna 2019

Stavební uzávěra – co to je a koho se týká

Co je to stavební uzávěra?

Je to nástroj, který umožňuje obci na přechodné období utlumit stavební činnost na svém území. Po dobu platnosti opatření není možné realizovat ani výstavbu ale ani přestavbu. Nejčastěji je vydávání v období plánované změny územního plánu.

V poslední době se s uzávěrami můžeme setkat nejvíce ve středočeských obcích a to proto, že kvůli realizaci developerských projektů, masivní výstavbě a celkovému rozmachu a rozvoji je místní infrastruktura přetížená. Tempo jejího rozvoje zaostává za výstavbou a nedostatek například čističek odpadních vod, vzdělávacích zařízení, dopravní sítě atp. je potřeba korigovat a zajistit v dostatečné míře.

Jak to probíhá

Obec nejprve navrhne změnu územního plánu či dokonce pořízení nového. Rozhodne o způsobu využití pozemků. Některé může ze stavebních změnit na nezastavitelné, například se záměrem osazení veřejnou zelení. Rozpracuje se návrh plánu, který mohou komentovat dotčení vlastníci či orgány. Jejich námitky jsou projednány, poté vydá zastupitelstvo finální podobu. A právě v období projednávání změn, v přechodném období je často platná stavební uzávěra – dokud nejsou změny definitivně schváleny. Nejedná se tudíž o žádnou permanentní stavební restrikci, spíše o ochranu práv vlastníků pozemků, dokud není jasné, jestli se jich změna územního plánu bezprostředně dotkne.

Na co si dát pozor

Narazit můžete, pokud se zrovna chystáte koupit stavební pozemek. Vždy je proto před koupí vhodné kontaktovat místní stavební úřad a seznámit se s územním plánem. Ověřit si, zda se na pozemku smí stavět a zdali se ho netýká stavební uzávěra. O uzávěrce je obec povinna informovat i na webu a na úřední desce formou veřejné vyhlášky alespoň 15 dní dopředu, poté běží měsíční lhůta na podání námitek a připomínek.

V případě vyhlášení stavební uzávěry jste nuceni plánovanou stavbu odložit až o několik let (a to i když se jedná o rodinný dům). Bránit se téměř nelze. Rozhodnutí o uzávěře je plně v kompetenci obce a může být vztažena na celé její území. Děje se tak i přesto, že dle stavebního zákona má být stavební činnost omezena jen v nezbytném rozsahu a neměla by být možnost omezit udržovací práce.

Jak se bránit?

Obec může žadateli udělit výjimku, neohrožuje-li účel stavební uzávěry – ale proti jejímu zamítnutí se nelze odvolat. V průběhu 30 denní lhůty máte možnost vznést námitky a připomínky, které je obec povinna vzít v potaz. Naneštěstí, ve většině případů námitkám nebývá vyhověno. Ani v tomto případě se nelze odvolat. Potom už zbývá pouze žaloba ke krajskému soudu, z důvodu nezákonnosti stavební uzávěry nebo alespoň podání podnětu na přezkum rozhodnutí o stavební uzávěře. Ukáže-li se podnět nebo žaloba jako opodstatněné, má vlastník pozemku nárok na náhradu škody ze strany obce. Jen je nutné prokázat způsobenou škoda, která uzávěrou vznikla.

Pokud se však nechcete trápit s vyřizováním stavebního povolení a riskovat, že si na novém pozemku kvůli stavební uzávěře několik let nic nepostavíte, můžete si vybrat rodinný dům z naší nabídky, který je již ve výstavbě a naši obchodníci Vám rádi pomůžou s jeho výběrem.

Nejčtenější
21. září 2023

Investiční byt jako první bydlení pro Vaše děti

Když Češi přemýšlí o investicích, koupě nemovitosti patří mezi nejoblíbenější volby. S rostoucí cenami nemovitostí a stále stoupající popularitou nájemního bydlení se koupě bytu ve větším městě zdá jako chytrá investice do budoucnosti. A pokud počítáte s tím, že jednou Vaše děti půjdou na studia či za prací do Prahy, pak se jeho pořízení vyplatí dvojnásob, jelikož…

Číst článek
6. září 2023

Co je to developerský projekt a jaké jsou jeho fáze

Ve světě nemovitostí se developerské projekty stávají stále oblíbenějším způsobem, jak získat nové bydlení. Jedná se o moderní přístup, který umožňuje vytvářet nové nemovitosti od základu, aby vyhovovaly aktuálním potřebám a trendům. Ale co vlastně znamená termín „developerský projekt“ a jak probíhá jeho příprava? V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty tohoto procesu, odhalíme…

Číst článek
13. září 2023

Češi neradi dojíždějí za prací. Roste počet projektů, které spojují kanceláře a byty 

Češi oproti jiným národům neradi dojíždějí za prací. V rámci Prahy, kde ve špičce z jednoho konce města na druhý trvá projet hodinu nezávisle na druhu přepravy, se tak čím dal častěji objevují developerské projekty, které spojují kanceláře s bytovou výstavbou. Jen aktuální rozestavěné projekty na pražský trh přinesou v pěti letech přes 2 tisíce bytů stavěných spolu s kancelářskými…

Číst článek